Jak vybrat optimální výšku instalace umyvadla

Bez dřezu je obtížné si představit nějakou moderní koupelnu. Výška umyvadla v koupelně by měla být perfektně zvolena. Navzdory zdánlivé jednoduchosti to není tak snadné. Proto musí být shromáždění pláště bráno vážně. Ještě před začátkem editace stojí za to, že jeho hlavním výsledkem by mělo být nepopiratelné pohodlí každého člena domácnosti.

Odrůdy skořápek

Odrůdy skořápek.

Optimální výška

To není snadné. A obtíž spočívá v tom, že lidé v různých výškách mohou žít v rodině. No, je všechno tak beznadějné? Výška umyvadla v koupelně bude zcela rozumná, pokud se bude řídit regulačními dokumenty navrženými speciálně pro tento účel.

Když hovoříme o dospělých, měl by být tento parametr určen 80 cm na stranu pláště. Teenager je jen 70 cm a dítě potřebuje pouze 60 cm. Bohužel, je nepravděpodobné, že standardní koupelna bude poskytovat samostatné umyvadlo pro všechny. Ale kompromis je stále možný, samozřejmě, s ohledem na všechny existující nuance.

Samostatné umyvadlo pro každého? Bylo by to v pohodě! Mezitím koupelna vyžaduje instalaci kompromisního sanitárního vybavení.

Antropometrické úvahy

Antropometrické úvahy

Antropometrické úvahy.

Při konstrukci nebyly vždy zohledněny ani ty nejprimitivnější antropometrické úvahy. Jímka byla instalována ve vzdálenosti 78-86 cm od podlahy. A bylo považováno za zcela funkční. Přestože moderní výzkum potvrzuje další: převážná většina uživatelů takové výšky je nepohodlná.

Je lepší, když je umyvadlo v koupelně ve výšce 94 až 105 cm. Ano, parametry nájemníků se mohou výrazně lišit. V ideálním případě by možnost úpravy nadmořské výšky odstranila řadu problematických problémů. Každodenní život však nevyžaduje takové radikální řešení. Objevuje se při instalaci závěsných pouzder. Speciální upevňovací prvky nebo konzoly umožňují tuto touhu realizovat. Určeno s výškou vybavení toalety, je třeba nejprve pamatovat na optimální vzdálenost od podlahy. Mužská varianta je 94-102 cm, pro ženy je to dost 93 cm. Měli by být orientovány na jejich pohodlí.

Různé typy

Je-li volba provedena ve prospěch takzvaného tulipánu, nastavování výšky je nerealistické. Totéž, pokud shelf dopadne na desku. Zde je třeba se spokojit s výrobními parametry, takže v cm běžíte od 80 do 85.

Jak umístit zařízení ve vztahu k odtoku? Tento aspekt je velmi důležitý, pokud je zařízení namontováno ve výšce. Je nutné předem předvídat, že v budoucnu nebude při jeho nahrazení závažné problémy. Mohlo by dojít k tomu, že otevření sifonu je mnohem nižší než otevření vypouštěcího potrubí, než je vyžadováno technologií.

Situace je nejednoznačná, ale lze ji také vyřešit. Jakým způsobem? Různými způsoby:

  1. Zvedněte umyvadlo tak, aby byla vyšší než obvykle.
  2. Namontujte znovu odtokovou trubku.
  3. Potrubí zkraťte oddělením části odtokové trubky. Tento případ neublíží: nejčastěji jsou jeho konce o něco delší, než je nutné, takže je prostor pro manévrování.

Při instalaci umyvadla je třeba vzít v úvahu všechny vzdálenosti (od vypouštěcího potrubí k sifonu, od spodku zařízení k podlaze).

Pomocí těchto doporučení bude výška dřezu správně určena, instalační zařízení bude správně fungováno a všichni členové rodiny budou chybět o potenciálním nepohodlí.

Přidat komentář